Logga in här om du redan är användare av Hälsobokslut online - HBO. Ett hälsobokslut enligt Metodicums modell är kostnadseffektivt och enkelt och ett tillförlitligt verktyg för bättre produktivitet, lönsamhet, hälsa och arbetsmiljö.
               Glömt lösenord

Här anmäler du dig som ny användare av Hälsobokslut online - HBO. Hälsobokslut online påvisar de företagsekonmiska och personalekonomiska vinsterna med bättre hälsa, arbetsmiljö och livsstil hos dina anställda. Du bestämmer själv mätningsperioder, du kan ta del av hela resultatet online, på webben.Hälsobokslut online - HBO, ett medel för att kostnadseffektivt skapa hälsobokslut i företaget eller organisationen, snabbt, enkelt och säkert. Importrutiner förenklar framtagandet av underlaget för nyckeltalen i hälsobokslutet. Enkäten är mycket enkel och helt webb-baserad.Hälsobokslut online - helt webbaserat

Hälsobokslut online - HBO, är en fullständig internettjänst för att ta fram ett komplett hälsobokslut enligt Metodicum. Läs mer här om modellen för HBO.


Hälsobokslut online - HBO Ett effektivt hjälpmedelmedel för bättre personalekonomi, arbetsmiljö och hälsa.

Vår internettjänst leder dig hela vägen, från anmälan till färdigt hälsobokslut:

  • registrering av din organisationsstruktur
  • registrering av ytterligare användare i din organisationen
  • utskick av enkät och påminnelser till dina medarbetare
  • registrering eller import/integration av ditt statistiska underlag
  • kontroll, justering och attest av underlaget
  • hälsobokslutstabeller och redovisning av enkätsvaren
  • stöd för upprättande av hälsoberättelsen

Sekretess och personlig integritet. Hälsobokslut online - HBO, ett strategiskt verktyg för bättre hälsa och arbetsmiljö.

Dina medarbetare kan svara på enkäten utan oro för att deras individuella enkätsvar ska komma till din kännedom eller kunna gå att härleda.
Enkätsvaren redovisas ställda i relation till motsvarande referensgrupp i vår referensdatabank och endast för grupper om minst tio personer.


Teknisk lösning med hög säkerhet.

Hälsobokslut online - HBO, är fullständigt webbaserat, inga installationer krävs på någon av dina lokala datorer, du har allt tillgängligt via din webbläsare.

Vi har väldigt högt ställda säkerhetskrav på HBO, minst lika höga som banker och kreditinstitut har för sina webbrutiner.
Läs mer här om säkerhet.


Grafiska beskrivningar

Här kan du ta del av våra schematiska beskrivningar av arbetsgång och upplägg av Hälsbokslut online.

I Hälsobokslut online kan du välja mellan att direktregistrera statistiska uppgifter eller att låta importera dem från dina befintliga HR-system.


Litteratur

Att styra med hälsa - från statistik till strategi

Att styra med hälsa - från statistik till strategi .
av Claes Malmquist, Stig Vinberg och Johan Larsson.
Läs mer om boken här.


Hälsobokslut - modell utifrån arbetsplatsens behov

Hälsobokslut - modell utifrån arbetsplatsens behov.
av Thomas Aronsson och Claes Malmquist.
Läs mer om boken här.


I pressen

En frisk personal är minst lika viktig som att ha goda tillgångar i företaget. Det är huvudbudskapet i boken - Att styra med hälsa.
Läs mer här
.


Reportage om hälsobokslut på Sandvik
Läs mer här.Copyright © 2004-2012 Metodicum AB, All rights reserved     Tel: 0586 42100    hb@metodicum.se